Jarní zarybňování proběhne dne 20.3.2019

Všeobecné hájení do 20.3.2019  do 2.4.2019

loví se od 3.4.2019

Revír Odra 6 se nehájí

Z důvodu rekonstruke vodní nádrže Čertův mlýn

(revír Jičínka 1A 471032)

 je od 20.9.2017 rybolov až do odvolání zakázán !!!!!