!!!!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!!!

V důsledku nepříznivého počasí se výlovy R2 a R1 posouvají o týden

Výlovy na RZ Jeseník nad Odrou:

K1,M1- 10.10.2020

R2- 17.10.220 (24.10.2020)

R1- 24.10.2020 (31.10.2020)

 

Na výlovy se vztahuje vyjímka z opatření vlády proti epidemii Covid-19

 

V případě zájmu o aktivní účast na výlovech - kontaktujte hospodáře MO p. Jorpalidise na tel.603547907

 (započítává se do odpracovaných brigádnických hodin).

Všeobecné hajení revírů MO ČRS Nový Jičín 

(mimo revíru ODRA 6)

od 25.10.2020 do 7.11.2020

 

Chytá se od 8.11.2020