Dne 11.11.2019 bylo vysazeno 100 kg PD do revíru Jičínka-část Žilina

 

Všeobecné hajení 

mimo revíru Odra 6

 č.r. 471073 

 

od 26.10.2019 do 8.11.2019 

(chytá se od soboty 9.11.2019)

 

                                                                                                          

  Výlovy na RZ Jeseník nad Odrou

K1+M1 dne 12.10.2019

R2 dne 19.10.2019

R1 dne 26.10.2019

Z důvodu rekonstruke vodní nádrže Čertův mlýn

(revír Jičínka 1A 471032)

 je od 20.9.2017 rybolov až do odvolání zakázán !!!!!