MO ČRS Nový Jičín pořádá ve spolupráci

s rybníky Polouvsí

Dětské rybářské závody pro děti do 15 let vč.

Závodů se mou účastnit i děti co nejsou držiteli rybářského lístku!

 
 
Akce se koná v neděli 25. září 2022 v Pololouvsí - Jeseník nad Odrou
 
Vstupné 150Kč, hradí se v hotovosti na místě
 
 
Prodej povolenek od 6:30hodin, konec závodu ve 13:30hodin
 
 
Oceněni hodnotnými, cenami budou všichni účastníci závodu!
 
Volba místa je libovolná
 
 
Občerstvení na místě zajištěno na rybářské bašťě
 
 
Akce se koná za každého počasí
 
Více informací u vedoucího mládeže pana Ladislava Krále
Telefon: 602 778 695
 

 

Výlovy na RZ Jeseník nad Odrou 2022

 

8.10.2022 - R1

 

15.10.2022 - K1

 

22.10.2022 - R2

 

Výsadba do revírů MO ČRS Nový Jičín proběhne dne 22.10.2022 

(hájení po vysazení nebude).

 

 

Dne 29.6.2022 došlo z dosud nezjištěných příčin k úhynu rybí obsádky ve VN St.Jičín č.r. 471 195 Jičínka 3A. 

Z výše uvedených důvodu je na tomto revíru od uvedeného data zákaz rybolovu až do odvolání.

 

Jednatel MO ČRS Nový Jičín


 

Dne 28.6.2022 bylo provedeno zarybnění VN Čarťák.

Bylo vysazeno 450 kg kapra.

 

Dne 17.6.2022 bylo provedeno zarybnění VN Kletá 

Bylo vysazeno 350 kg kapra

Dne 10.6.2022 bylo provedeno zarybnění VN Kacabaja

Bylo vysazeno 300 kg kapra

Další výsadba bude probíhat dle situace na trhu v průběhu měsíců červenec-srpen.