Z technických důvodů nebude ve dnech

 7.2.2022 a 10.2.2022 probíhat výdej povolenek 

 
Jednatel MO ČRS Nový Jičín

Členská schůze MO ČRS Nový Jičín

proběhne dne 5.3.2022 od 8:30 hod

sál SVČ FOKUS Nový Jičín

všechny členy srdečně zve výbor MO Nový Jičín

VÝDEJ POVOLENEK MLÁDEŽ 2022

každé pondělí v zasedací místnosti MO ČRS Nový Jičín od 15 do 17 hod

 

VÝDEJ POVOLENEK ROK 2022

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2021.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Výdej bude probíhat dle normalních úředních hodin

Jednatel MO

Bc. Rek David

OPRAVA VÝPUSTNÉHO ZAŘÍZENÍ 

VN LAMBERK -podzim 2022