Jak se stát členem ČRS

Jak na to ?

07.04.2010 13:03
  Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb ?   Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:   1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.   (seznam všech MO ČRS v rámci našeho ÚS ČRS) 2. Podat u příslušné MO ČRS vyplněnou...

Zákon o rybářství

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

29.03.2010 13:20
    Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON...

Stanovy ČRS

Stanovy Českého rybářského svazu

29.03.2010 13:23
    Stanovy Českého rybářského svazu Část I. § 1 Základní ustanovení Český rybářský svaz(dále jen “Svaz”nebo “ČRS”) je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí...

Jednací řád ČRS

Jednací řád Českého rybářského svazu

29.03.2010 13:27
  Jednací řád Českého rybářského svazu Republiková rada Českého rybářského svazu (dále jen „Svaz“) vydává podle § 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu (dále jen „Stanovy“) tento Jednací řád Českého rybářského svazu (dále jen „Jednací řád“): Čl. 1 Základní ustanovení (k § 1...

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Bližší podmínky výkonu rybářského prava na revírech VÚS ČRS Ostrava

29.03.2010 13:29
  Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech VÚS ČRS Ostrava Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2010 – 2012 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od...