BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

  

Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigád ročně.

Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 120,- Kč.

Brigáda musí být splněna (odpracováním,proplacením, jiným způsobem dle dohody) na daný kalendářní rok, před výdejem povolenky k rybolovu.

 

mládež od 16-ti let do 18-ti let - za každou neodpracovanou hodinu 60,-Kč

důchodci do 65-ti let včetně - za každou neodpracovanou hodinu 120,-Kč

 

Od této povinnosti jsou osvobozeni:

 

ženy

držitelé průkazu ZTP

muži od 66 let

(poslední brigádu vykonají za rok,v němž dovrší 65 let)

 

Odpracování brigád se provádí po dohodě s hospodářem MO ČRS p. Jorpalidisem 

tel. 603 547 907