Jak na to ?

07.04.2010 13:03

 

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb ?


 

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

 

1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.
  (seznam všech MO ČRS v rámci našeho ÚS ČRS)

2. Podat u příslušné MO ČRS vyplněnou přihlášku za člena ČRS. (přihláška ke stažení)

3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.


Na základě úspěšně absolvovaného testu příslušná MO ČRS vydá:

 

1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.
Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.
Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO ČRS, kde se jim věnují proškolení vedoucí.
 


Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO ČRS koupit povolenku k lovu ryb na mimopsruhové nebo psrtuhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.


Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO ČRS, sekretariátu územního svazu ČRS i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Petru zdar!