MO ČRS Nový Jičín

20.01.2011 14:10

 

 80 let od založení MO ČRS v Novém Jičíně

 

Místní organizace byla založena v roce 1931, ale od tohoto roku až do konce druhé světové války nemáme o její činnosti žádné písemné materiály. Po roce 1945 na dnešních našich rybářských revírech prováděli výkon rybářského práva ještě rybářské spolky Fulnek , Bernartice n.O., Jeseník n.O., Suchdol n.O. a Nový Jičín. Během krátké doby se tyto spolky sloučily do jedné místní organizace - Nový Jičín. Jejím prvním předsedou byl zvolen pan Josef Daněk. Organizace měla tehdy asi 80 členů. V 50. letech se započalo s budováním rybochovného zařízení v Jeseníku nad Odrou  tak, aby organizace byla soběstačná ve výrobě násadového kapra do našich revírů. V letech   1963 až 1966 byly vybudovány tři manipulační rybníčky pro chov lína a štičího plůdku. V roce 1965 byl v Děrném dobudován rybník, který byl převeden do lovných revírů naší MO. V roce 1966 vypadalo např .zarybnění revíru Odra 6 takto: kaprů k2-k3 2435 kusů, plůdku štiky 60 000 kusů, 560 kusů bílé ryby, úhoří monté 10 000 kusů a 450 kusů hlavatek. A jaké byly úlovky na revíru Odra  6 v témže roce? Ulovilo se 603 kusů kaprů, 61 kusů línů, 226 kusů cejnů, tloušťů 145 kusů, parem 27 kusů, ostroretek 177 kusů, štik 200 kusů, úhořů 358 kusů a 733  mníků .Další rozšiřování chovného zařízení bylo potřeba k zajištění násadových kaprů pro nově vznikající lovné revíry. Proto se v roce 1972 započalo s výstavbou rybníku 2 a hospodářské budovy .  Po ukončení výstavby  rybníku 2 byl vybudován ještě rybník na přezimování matečních ryb. Takto vybudované rybochovné zařízení slouží pro výrobu násad doposud. Naše lovné revíry se dále rozšířily o nádrže Kacabaja, Palačov, Čerťák a Jičina.V 80. letech se od naší organizace osamostatnila skupina Fulnek, která založila samostatnou organizaci. Naše  MO ČRS  zakoupila v roce 1987 budovu na ulici Generála Hlaďa , kde sídlíme doposud.. V letech 2001 a 2002 byl odbahněn rybník 1. Celkové náklady na tuto akci činily 8 293 950 Kč. Naše organizace se podílela 20 % na této částce. Nesmíme zapomenout na osobnosti , které se podílely na budování naší organizace a rybochovného zařízení. Především to byli bývalí předsedové- pánové Josef Daněk , Vojtěch Orel , Miloš Řezníček ,Miroslav Břuchanský, Jan Bobek a dnešní předseda Petr Frous. Dále jednatelé- pánové Vladimír Navrátil , Antonín Plíva a  František Vykoukal a dnešní jednatel David Rek. Hospodáři -pan František Kraus, Lumír Pastorek a  Jan Morav a dnešní hospodář Petr Jorpalidis. Kulturně propagační referenti- pánové Václav Ptáček a Zdeněk Kunetek. Nesmíme opomenout i zakládající a bývalé členy výborů naší organizace pány Františka Malchárka , Karla Mačáka , Antonína  Dvořáka , Jaroslava Vybírala , Zdenka Srbu , Jana Klimeckého , Františka Máčka , Jaroslava Malinu , Františka Vlka , Josefa Staška , Františka Munstera, Jaroslava Klumplera , Antonína Hýska , Karla Prokopa , Otu  Gabriše , Antonína Danihela , Stanislava Pavelku , Čeňka Porubského , Miroslava Hilšera , Františka Tomečka, Richarda Zedeka , Hynka Mrlíka, Stanislava Vařečku a  JanaHoise . Všichni vyjmenovaní mají nějakou zásluhu na tom, že i  po 80 letech naší organizace je v našich řekách ještě život, mnoho druhů ryb a dalších vodních živočichů. Od roku 2010 je celá agenda naší organizace převedena na počítačové zpracování.Aby toto  bylo umožněno, byly zakoupeny dva  počítače a napojeny na internet. Práce nynějšího výboru se zaměřuje na údržbu a rozšiřování stávajícího majetku a na stoprocentním zarybnění lovných revírů. Velké problémy jsou na pstružích revírech, kde se po povodních provádějí neustále úpravy těchto toků a které budou probíhat i v roce 2011. Nejhorší na těchto úpravách je to ,že z pěkných potoků zůstanou jen stoky na odvádění vody, kde živočichové nenajdou žádné potřebné úkryty pro svou ochranu. Do dalších let přejeme všem rybářům a stávajícímu výboru mnoho úspěšné práce tak, abychom  i při oslavách 100 let naší organizace měli v našich vodách co lovit. Všem rybářům přejeme hodně zdraví ,spokojeností a pěkné úlovky v roce 2011.

Petrův zdar!

nástěnkový referent Jan BOBEK