Pytláctví - sazebník pro stanovení hodnoty ryb

08.06.2010 13:51

 

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb

ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví)

v rybářských revírech a v rybníkářství

________________________________________

 

Hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví), které jsou uvedeny v tomto sazebníku, vyjadřují souhrn nákladů spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších parametrů, jako byly ryby upytlačené. Tento sazebník je určen pro účely definování výše škody podle § 137 a § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

Násadové a tržní ryby

Hodnota upytlačené ryby, která má parametry násadové nebo tržní ryby, vychází z obvyklé maloobchodní ceny konkrétního druhu ryby a dále z režijních nákladů (doprava a manipulace, veterinární úkony, administrativa, apod.) ve výši    28 % spojených se získáním a znovu vysazením náhrady za upytlačenou rybu.

V rybářském revíru se za tržní rybu považuje každá ryba, které dosahuje nejméně nejmenší lovné míry (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.).

 

Trofejní ryby

Sazebník zvlášť stanovuje hodnotu upytlačených „trofejních ryb“. Trofejní rybou se rozumí ryba, která přesahuje hmotnostní hranici, stanovenou v tomto sazebníku samostatně pro každý druh. U trofejní ryby není z hlediska její hodnoty nejdůležitější vlastní maloobchodní cena rybího masa, ale samotná hodnota a výjimečnost „trofejního úlovku“, která několikanásobně přesahuje běžnou maloobchodní kilogramovou cenu tržní ryby. Vzhledem k velikosti a pohlavní dospělosti trofejních ryb vyjadřuje jejich cena i chovnou hodnotu a význam pro přirozenou reprodukci přispívající k zachování genetické variability a druhové stability.

U ryb v trofejních velikostech je hodnota stanovena převzetím hodnoty z nižší kategorie nejbližší k trofejní, vynásobené koeficientem 5.

 

Remontní a generační ryby

Sazebník vede jako samostatnou kategorii i hodnotu upytlačených remontních a generačních ryb, kde je zohledněna jejich chovná hodnota a u některých druhů (např. pstruh obecný, lipan podhorní) i praktická nemožnost, resp. velmi obtížná možnost nakoupit remontní a generační ryby stejných parametrů.

Jako remontní a generační rybu označujeme ryby chované v řízených podmínkách (rybníky, nádrže pro ryby soustředěné před výtěrem, speciální zařízení – líhně, apod.), dále ryby v chráněných rybích oblastech, ryby slovené z revírů a krátkodobě soustředěné pro potřeby reprodukce v části rybářského revíru (např. v úseku mezi dvěma jezy), ryby na trdlištích v době jejich rozmnožování apod. Hodnota remontní a generační ryby nemusí být vždy vyšší než hodnota trofejní ryby, a to vzhledem k velikosti a dostupnosti ryb používaných k reprodukci.

 

Plemenné ryby a genetické zdroje

Sazebník neřeší hodnotu plemenných ryb a ryb označených jako genetické rezervy a zdroje. Vzhledem k specifické a mimořádné hodnotě těchto ryb musí být jejich hodnota stanovena na základě stanoviska Šlechtitelské rady Rybářského sdružení ČR nebo na základě odborného znaleckého posudku.

Vysvětlivky kategorií ryb:

1

jednoletá násada ryb, plůdek, roček

2

dvouletá násada ryb (u některých druhů ryb i tržní ryba)

3

tříletá ryba (tržní ryba)

trofejní nad …

ryba od velikosti, kdy je vysoce sportovně a chovatelsky ceněna

remontní a generační

remontní a generační ryby (remontní ryby – nedospělé ryby, které jsou zdrojem pro doplňování generačních ryb)

 

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví) v rybářských revírech a v rybníkářství

 

Druh ryby

kategorie

Kč včetně DPH

 

1 kg

1 ks

Kapr obecný

1

150

 

2

120

 

3 a starší

110

 

trofejní nad 5 kg

550

 

remontní a generační

900

 

Amur bílý

1

150

 

2

120

 

3 a starší

100

 

trofejní nad 5 kg

500

 

remontní a generační

600

 

Tolstolobik bílý a tolstolobec pestrý

1

 

6

2

80

 

3 a starší

60

 

trofejní nad 10 kg

300

 

remontní a generační

400

 

Lín obecný

1

 

 3

2 a starší

130

 

trofejní nad 1 kg

650

 

remontní a generační

700

 

Candát obecný

1

 

20

2 a starší

450

 

trofejní nad 5 kg

2250

 

remontní a generační

1500

 

Štika obecná

1

 

24

2 a starší

400

 

trofejní nad 5 kg

2000

 

remontní a generační

1400

 

Okoun říční

1

 

10 

2 a starší

200

 

trofejní nad 0,5 kg

1000

 

remontní a generační

400

 

Sumec velký

1

 

20

2 a starší

300

 

trofejní nad 10 kg

1500

 

remontní a generační

700

 

Úhoř říční

úhoř

500

 

trofejní nad 1 kg

2500

 

Bolen dravý

1

 

4

2 a starší

100

 

trofejní nad 4 kg

500

 

remontní a generační

200

 

Pstruh duhový a

siven americký

1

200

20

2 a starší

160

 

trofejní nad 1 kg

800

 

remontní a generační

1000

 

Pstruh obecný

1

 

20

2 a starší

400

 

trofejní nad 0,5 kg

2000

 

remontní a generační

2500

 

Lipan podhorní

1

 

20 

2 a starší

400

 

trofejní nad 0,5 kg

2000

 

remontní a generační

2500

 

Síhové - maréna

peleď

1

200

 

2 a starší

150

 

trofejní nad 0,5 kg

750

 

remontní a generační

300

 

Mník jednovousý

1

 

20

2 starší

500

 

trofejní nad 0,5 kg

2500

 

remontní a generační

3000

 

Ostroretka stěhovavá a podoustev říční

1

 

5

2 starší

100

10

trofejní nad 1 kg

500

 

remontní a generační

500

 

Parma obecná

1

 

10

2 starší

150

 

trofejní nad 1 kg

600

 

remontní a generační

600

 

Jelec tloušť a

jelec jesen

1

 

5

2 starší

50

 

trofejní nad 1 kg

250

 

remontní a generační

300

 

Všechny druhy cejnů (cejn velký, cejnek malý, cejn siný a cejn perleťový), plotice obecná, perlín ostrobřichý, karas obecný, karas stříbřitý, hrouzek obecný, ouklej obecná, slunka obecná, jelec proudník)

jednotlivé druhy ryb

50

 

trofejní nad 1 kg

250

 

remontní a generační

250

 

Další druhy ryb

další druhy ryb, které nejsou uvedeny v sazebníku je nutné řešit vzhledem k jejich specifické hodnotě individuálně (např. jeseter, tilapie, losos popřípadě koi-kapr).

 

 

         

 

Tento sazebník byl vypracován ve spolupráci:

  • Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10
  • Rybářské sdružení ČR, Pražská třída 495/58, 371 38 České Budějovice
  • Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno
  • Fakulta rybářství a ochrany vod JU, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
  • MZe ČR, Odbor rybářství, myslivosti a včelařství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha