Odra 6

Odra 6

471 073 Odra 6 - MO Nový Jičín

 

Mimopstruhové revíry

16 km 16 ha

Od ústí Jičínky na Valše po železniční most v Mankovicích včetně náhonů v povodí toku. Přítoky Jičínka a Luha k revíru nepatří, ostatní přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

K revíru nepatří nádrž Kletné v k. ú. Suchdol nad Odrou.

V části Mlýnského náhonu od výtoku z Odry v délce 300 m platí zákaz lovu ryb a zákaz vstupu na soukromý pozemek – vyznačeno tabulemi.