Ryby našich vod

Ryby našich vod

 

 


  Česky Anglicky Latinsky
Ctenopharyngodon idella   Amur bílý   Ctenopharyngodon idella   Ctenopharyngodon idella  
Aspius aspius   Bolen dravý   Asp   Aspius aspius  
Stizostedion lucioperca   Candát obecný   Pikeperch   Stizostedion lucioperca  
Rhodeus sericeus   Hořavka duhová   Rhodeus sericeus   Rhodeus sericeus  
Gobio gobio   Hrouzek obecný   Gudgeon   Gobio gobio  
Leuciscus idus   Jelec jesen   Ide   Leuciscus idus  
Leuciscus cephalus   Jelec tloušť   Chub   Leuciscus cephalus  
Gymnocephalus cernua   Ježdík obecný   Gymnocephalus schratser   Gymnocephalus cernua  
Cyprinus carpio   Kapr obecný   Carp   Cyprinus carpio  
Carassius auratus   Karas stříbřitý   German carp, goldfish   Carassius auratus  

 

     
Tinca tinca   Lín obecný   Tench   Tinca tinca  
Thymallus thymallus   Lipan podhorní   Grayling   Thymallus thymallus  
Lota Lota   Mník jednovousý   Burbot   Lota Lota  
Perca fluviatilis   Okoun říční   Perch   Perca fluviatilis  
Chondrostoma nasus   Ostroretka stěhovavá   Nase   Chondrostoma nasus  
Alburnus alburnus   Ouklej obecná   Bleak   Alburnus alburnus  
Barbus barbus   Parma obecná   Barbel   Barbus barbus  
Scardinius erythropthalmus   Perlín ostrobřichý   Rudd   Scardinius erythropthalmus  
Rutilus rutilus   Plotice obecná   Roach   Rutilus rutilus  
Salmo gairdneri   Pstruh duhový   Rainbow trout   Salmo gairdneri