Archiv článků

Objednávka ke zkoušce

07.04.2010 08:08
  Výměna aktivu rybářské stráže v místní organizaci ČRS je nikdy nekončícím procesem. Dosavadní členové ukončují činnost na svou žádost nebo jsou zbaveni funkce pro nedostatečnou aktivitu či prohřešky. Vítán mezi rybářskou stráž je každý rybář, který je ochoten napomoci kontrole dodržování...

Zákon 99/2004 Sb.

07.04.2010 08:06
ZÁKON 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (1) Tento zákon upravuje e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže, Hlava IV Rybářská stráž § 14 (1) Pro zajištění...

Objednávka ke zkoušce

07.04.2010 07:59
  Výměna aktivu rybářské stráže v místní organizaci ČRS je nikdy nekončícím procesem. Dosavadní členové ukončují činnost na svou žádost nebo jsou zbaveni funkce pro nedostatečnou aktivitu či prohřešky. Vítán mezi rybářskou stráž je každý rybář, který je ochoten napomoci kontrole dodržování...

Zákon 99/2004 Sb.

07.04.2010 07:55
ZÁKON 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (1) Tento zákon upravuje e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže, Hlava IV Rybářská stráž § 14 (1) Pro zajištění...

Pytláctví po rekodifikaci trestního zákona

07.04.2010 07:52
  PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona                   Dne 1.1.2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. Rekodifikace trestního práva se významně dotkla i rybářů. Nově totiž formuluje skutkovou...

Bližší podmínky výkonu rybářského prava na revírech VÚS ČRS Ostrava

29.03.2010 13:29
  Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech VÚS ČRS Ostrava Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2010 – 2012 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od...

Jednací řád Českého rybářského svazu

29.03.2010 13:27
  Jednací řád Českého rybářského svazu Republiková rada Českého rybářského svazu (dále jen „Svaz“) vydává podle § 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu (dále jen „Stanovy“) tento Jednací řád Českého rybářského svazu (dále jen „Jednací řád“): Čl. 1 Základní ustanovení (k § 1...

Stanovy Českého rybářského svazu

29.03.2010 13:23
    Stanovy Českého rybářského svazu Část I. § 1 Základní ustanovení Český rybářský svaz(dále jen “Svaz”nebo “ČRS”) je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí...

Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb.

29.03.2010 13:20
    Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON...

VÝLOVY - RZ Jeseník nad Odrou

20.03.2010 07:37
Výlovy RZ Jeseník nad Odrou budou uskutečněny ve dnech : 2.10.2010 - M1, K1 9.10.2010 - R2 16.10.2010 - R1
Záznamy: 11 - 20 ze 20
<< 1 | 2